De Horror Zone heeft bekent gemaakt wat hun thema voor 2018 gaat zijn:

Het volgende bericht wat te lezen op hun facebook

Hooggeëerd publiek!

The word is out, The Horror Zone zal dit jaar volledig in het thema staan van “Circus Necrophobia”. Dit succesvolle, maar bizarre circus trok in beginjaren van de 20e eeuw massa’s publiek en kende geen enkele tegenslag. Totdat het gruwelijk misging…

Na jaren van afwezigheid zal Circus Necrophobia dit jaar opnieuw neerstrijken in de bossen van Best om een grootse en gruwelijke rentree te maken.

We gaan zien wat hun circus Necrophohia gaat brengen